Селско Стопанство

 

 

 

 • ЗЕМЕДЕЛИЕ
  • пшеница
  • ечемик
  • овес
  • царевица
  • маслодаен слънчоглед

 

 

ЗЕМЯ

ОБЩО ДКА

Селско стопанска земя

Обработваема земя

Собственост на земята:

общинска

държавна

частна

269213

178616

 

2180

25518

146 977

 • ЖИВОТНОВЪДСТВО
  • говедовъдството
  • овцевъдство
  • птицевъдството
  • пчеларството
  • рибарство