Образование

 

 

 

 

УЧИЛИЩА

 

 

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Антоново


ОУ “Н.Й.Вапцаров” - с.Стеврек


ОУ “Н.Й.Вапцаров” - с.Трескавец


НУ “Д-р Петър Берон ” - с.Изворово

 

raw/uploads//Antonovo/re6eniq na obshtinski suvet/nauka1.jpg

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

ДГ “6-те Ястребинчета” - гр.Антоново


група- с.Стеврек


група- с.Изворово


група- с.Трескавец


група -  с.Таймище

 

 

Разпределение на средства
по училища, прилагащи системата
на делегирани бюджети

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата получени по единните разходни стандарти в училищата - 2017 г.

Делегиран бюджет 2017 г. (формула)

Условия и ред за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в това число и резерва - 2017 г.

Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при изменение на бр. на учениците или на стойностите по някои от др. компоненти на формулата - 2017

Справка за разпределение на средствата по учебни заведения по формулата - 2017 г.