Пазарна консултация за Доставка на нова земеделска техника за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД

Запитване за оферта - публикувано на 12.10.2016 г.

Покана за пазарна консултация - публикувано на 12.10.2016 г.

Техническо предложение - публикувано на 12.10.2016 г.

Ценово предложение - публикувано на 12.10.2016 г.

Декларация - публикувано на 12.10.2016 г.