Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 – 2019 г.

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 – 2019 г.