СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АНТОНОВО 2016 г. – 2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА АНТОНОВО 2016 г. – 2020 г.-изм. на 27.04.2017 г. и Приложения