ПЛАН за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016-2020 г.

 

ПЛАН за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Антоново 2016-2020 г.