АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА АНТОНОВО

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА АНТОНОВО