ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (предстоящи, възложени, изпълнени)