Състав на Общински Съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ - МАНДАТ 2015-2019 г.

1.

     

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/AYNUR(2).jpg

АЙНУР ИСМАИЛОВА ХЮСЕИНОВА

ПП "Движение за права и свободи"

2.

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/ANI(2).jpg

АЙТЕН РЕДЖЕБОВА КЕРИМОВА

ПП "Движение за права и свободи"

3.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/AliGERB(2).jpg

АЛИ МУСТАФОВ АЛИЕВ

ПП "ГЕРБ"

4.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/BEHCHET(2).jpg

БЕХЧЕТ МУСТАФОВ САЛИМОВ

ПП "Движение за права и свободи"

5.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/GYURDJAN(2).jpg

ГЮРДЖАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ

ПП "Движение за права и свободи"

6.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/maksimov(2).jpg

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ МАКСИМАВ

ПП "Българска социалистическа партия"

7.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/ElkanGERB(2).jpg

ЕЛКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА

ПП „ГЕРБ”

8.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/EFRAIM(2).jpg

ЕФРАИМ ЕФРАИМОВ ИСМАИЛОВ

ПП „Движение за права и свободи”

9.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/ISMAIL(2).jpg

ИСМАИЛ ШЕВКЕТОВ АКИФОВ

ПП „Движение за права и свободи”

10.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/neli(2).jpg

НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА

ПП "Българска социалистическа партия"

11.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/SEMRA(2).jpg

СЕМРА МУСТАФОВА РУШУДОВА

ПП "Движение за права и свободи"

12.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/StoyanGerb(2).jpg

СТОЯН ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ

 ПП "ГЕРБ"

13.

 

raw/uploads/Antonovo/Obshtinski_savet/Stiliyan(2).jpg 

СТИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ

ПП "Движение за права и свободи"