Решения на Общинския съвет

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2009 г. от №140 до №183

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2010 г. от №184 до №281

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 г. от №282 до №348

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 - 2012 г. от №1 до №104

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2012 - 2013 г. от №105 до №200

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2013 г. от №201 до №295

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от №296 до №360

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от № 361 до № 413

Архив решение на Общински съвет Антоново за 2015 г. от № 414 до № 489

Архив Решения на Общински съвет -Антоново за 2015 г. от №490 до №532

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново за 2015 г. и 2016 г. от №1 до №102 от 30.06.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №103 от 28.07.2016 до №141 от 15.12.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №142 до №258 за 2017 година

Решение №259 от 24.01.2018 г.

Решение №260 от 24.01.2018 г.

Решение №262 от 24.01.2018 г.

 Решение №263 от 24.01.2018 г.

Решение №264 от 24.01.2018 г.

Решение №265 от 24.01.2017 г.

Решение №266 от 24.01.2018 г.

Решение №267 от 24.01.2018 г.

Решение №268 от 24.01.2018 г.

Решение №269 от 24.01.2018 г.

Решение №270 от 24.01.2018 г.

Решение №271 от 24.01.2018 г.