Решения на Общинския съвет

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2009 г. от №140 до №183

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2010 г. от №184 до №281

Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 г. от №282 до №348

 Архив Решения на Общински съвет гр.Антоново за 2011 - 2012 г. от №1 до №104

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2012 - 2013 г. от №105 до №200

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2013 г. от №201 до №295

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от №296 до №360

Архив Решения на Общински съвет Антоново за 2014 г. от № 361 до № 413

Архив решение на Общински съвет Антоново за 2015 г. от № 414 до № 489

Архив Решения на Общински съвет -Антоново за 2015 г. от №490 до №532

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново за 2015 г. и 2016 г. от №1 до №102 от 30.06.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №103 от 28.07.2016 до №141 от 15.12.2016

Архив на Решения на Общински съвет-Антоново от №142 от 26.01.2017 г. до №206 от 30.06.2017

Решение №207 от 10.07.2017 г.

Решение №208 от 21.07.2017 г.

Решение №209 от 21.07.2017 г.

Решение №210 от 21.07.2017 г.

Ришиние №210 от 21.07.2017 г.

Решение №211 от 21.07.2017 г.

Решение №212 от 21.07.2017 г.

Решение №213 от 21.07.2017 г.

Решение №214 от 21.07.2017 г.

Решение №215 от 21.07.2017 г.

Решение №216 от 21.07.2017 г. 

Решение №217 от 24.08.2017 г.

Решение №218 от 24.08.2017 г.

Решение №219 от 24.08.2017 г.

Решение №220 от 24.08.2017 г.

Решение №221 от 24.08.2017 г.

Решение №222 от 24.08.2017 г.

Решение №223 от 24.08.2017 г.

Решение №224 от 24.08.2017 г. 

Решение №225 от 24.08.2017 г.

Решение №226 от 24.08.2017 г.

Решение №227 от 24.08.2017 г.

Решение №228 от 24.08.2017 г.

Решение №229 от 24.08.2017 г.

Решение №230 от 19.09.2017 г.

 Решение №231 от 19.09.2017 г.

Решение №232 от 28.09.2017 г.

Решение №233 от 28.09.2017 г.

Решение №234 от 28.09.2017 г.

Решение №235 от 28.09.2017 г.

Решение №236 от 28.09.2017 г.

Решение №237 от 28.09.2017 г.

Решение №238 от 28.09.2017 г. 

Решение №239 от 26.10.2017 г.

Решение №240 от 26.10.2017 г.

Решение №241 от 26.10.2017 г.

Решение №242 от 26.10.2017 г.

Решение №243 от 26.10.2017 г.

Решение №244 от 30.11.2017 г.

 Решение №245 от 30.11.2017 г.

Решение №246 от 30.11.2017 г. 

Решение №247 от 30.11.2017 г. 

Решение №248 от 30.11.2017 г.

Решение №249 от 30.11.2017 г.

Решение №250 от 30.11.2017 г.