Бланки и образци на всички декларации, молби и заявления, предлагани в ОЦУИГ

Бланките и формулярите на молби и заявления са архивирани по отдели и могат да бъдат свалени, попълнени и разпечатани от вас.

отдел "ГРАО"Образци на Заявления за услуги на ГРАО

отдел "Общинска Собственост" - образци на ЗАЯВЛЕНИЯ .RAR архив Заявление за бели петна Образци за предоставяне на мери и пасища от ОПФ по чл. 37и от ЗСПЗЗ

отдел "ТСУ" - Образци на Заявления за услуги от техническа служба

други -  Заявление за издаване на „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” . .RAR архив и .ZIP архив

Заявление за достъп до информация

Декларация за сключване на брак по чл.9, ал.1 от семейния кодекс