Община...

ВрИД Кмет на Общината
Исмаил Халилов Ибрямов

Работно време с граждани
08:00 ч. - 17:00 ч.

За връзка
Тел.: 06071/ 2222, 2333

Сигнали, мнения и препоръки
info@antonovo.bg

 Сигнали за корупция ob_antonovo@abv.bg

raw/uploads/Antonovo/pictures_homepage/d-bank.jpg

raw/uploads/Antonovo/pictures_homepage/mtel_logo.jpg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ПРОГРАМИ, НАРЕДБИ И ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОБРАТИМЕНИ ОБЩИНИ


 

 МИГ Антоново-Омуртаг

`raw/uploads/Antonovo/Izbori2017/Izbori-1(2).jpg

 

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

ПОРТАЛ ЗА ПОЛИТИКИ

ONLINE УСЛУГИ

Покана за заседание на Общински съвет гр. Антоново Публикувано на 21.04.2017 г.


raw/uploads/opak.jpg

raw/uploads/s_lice_kym_horata1.jpg
raw/uploads/razbiraema_bylgaria.jpg